• gyd.name

    V Kroměřížské realitní neumějí číst

    Lidé placení Kroměřížskou realitní pravděpodobně neumějí číst. Jak jinak si vysvětlit nález jejich letáčku v mojí schránce, nad kterou se tkví nápis NEVZHAUJTE REKLAMNÍ LETÁKY? Současně s nimi přistálo i nepodepsané Boží poselství, že pokud nepřijmu Krista, skončím v pekle. Takže záporný bod dávám i Ježíšovi za jeho ovečky.