• NET,  Peníze

    Jaké bylo školení PPC v Dobrém webu

    Ve čtvrtek 9.8. 2012 jsem absolovoval školení PPC v Dobrém webu, přesněji  řečeno  tu část určenu úplným začátečníkům.  Chcete vědět, jaké bylo a jestli bych jej doporučil? Nejprve ale něco k technickým záležitostem. Dobrý web je pro školení dobře vybavený. Vlastní učebna s desktopy, na výběr Windows nebo Ubuntu, Applisti si donesli vlastní stroje. Jedinou vadou na kráse byl po blikající  projektor. Můj malý tip, nesedejte si pod klimatizační  jednotku:) Zdařilý byl i food servis, k dispozici je kuchyňka s kávou, čajem nebo dokonce sirupy, různé drobné pochutiny a odpoledne bageta. Takže řízky si nechejte doma,  v ceně školení je i  oběd. Teď  už k obsahu školení. Úspěch každé prezentace…