Historie

Staré filmy NASA

Něco málo starších filmů patřících americké NASA najdete na video.google.com. Z jejich komentářů by byla spousta výborných samplů do hudby.