Historie,  Literatura

Německý voják ve 2. světové válce

Aktuálně pročítám faktografickou knihu Stephena Harta, Rusella Harta a Matthewa Hudgese s názvem Německý voják ve 2. světové válce. Jak z názvu vyplývá, dílo je zaměřeno na neměckou armádu za 2. světové války.

Kapitoly jsou děleny tématicky podle druhů vojska a následně podle jednotlivých válečných operací. Kniha obsahuje spoustu citací z deníků německých vojáků nebo přímých vzpomínek přeživších a doplněná o více než 100 dobových fotografií přináší zajímavý náhled na německou vojenskou mašinérii. Přitom není až tak podrobná, aby odradila laiky.

Německá armáda samozřejmě neměla jen světlé stránky, nahlíženo optikou vojenském výkonnosti. Například zásobovací systém a výměna vybavení při tažení do Ruska selhával, vojáci byli zavšivení a nedostávalo se jim kvalitní výstroje. Naopak mě překvapila například výkonnost zdravotnického aparátu německé armády, autoři uvádějí, že v průběhu války ošetřil 53 000 000 zranění a pokud byl německý voják dopraven do polní nemocnice, šance na jeho přežití byla přes 98%. Taktéž výkonnost německé vojenské pošty byla udivující.

Díky propagandě bojovali němečtí vojáci velice tvrdě až do posledních fází války. Báli se totiž zajetí, neboť jim bylo vštěpováno, že soupeř se ze zajatci nemazlí. Mnozí zajatí na Západě pak byli udiveni slušným zacházením, na východní frontě se vzhledem ke krutostem páchaným Němci nedalo počítat se slitováním, což mělo zase za následek obrovskou soudržnost mezi vojáky a hlavně u členů SS. Zranění byli poctivě sbíráni a odváženi, vysoké bylo i procento sebevražď spáchaných s vidinou zajetí Rusy.
Všem zájemcům o vojenskou historii můžu tuhle knížku doporučit.