gyd.name

Konspirace, které se staly: Operace Himmler

Jednatřicátého srpna 1939 přijíždí do obce Oppeln Alfred Naujocks, aby si vyslechl instrukce od Heinricha Muellera z Gestapa a Herberta Mehlhorna z SS. Obsahem instruktáže byl plán na fingované přepadení vysílače v Gleiwitz, který měl posloužit jako záminka pro následné přepadení Polska Německem.

 

SD a abwehr zajistily pro akci uniformy, zbraně, průkazy a cigarety z Polska. Gestapo bylo pověřeno dodáním „konzerv“, což byl v této akci kódový výraz pro skupinu trestanců z tehdejších koncentračních táborů, kteří měli s výše zmíněnými rekvizitami posloužit jako důkaz polské agrese. Heinrich Mueller věznům „výlet“ vysvětlil tak, že se budou podílet na natáčení filmu.

Alfred Naujocks

Samotná akce proběhla tak, že Němci zabili dovezené „konzervy“ a jeden ze členů Naujocksovy jednotky německy se silným přízvukem pronesl do éteru prohlášení: „Mluví polská vzbouřenecká fronta! Říšský vysílač Gleiwitz je v našich rukou. Hodina svobody udeřila!“ Ke zmenšení počtu svědků byli následně zabiti i někteří ze zúčastněných SD-manů a „konzervy“ zůstaly na místě.

Den poté Německo spustilo Plán Weiss a zároveň do Gleiwitz přivezlo americké dopisovatele. Nebylo ale umožněno detailní zkoumání celého incidentu a tak byla mezinárodní veřejnost skeptická k německé verzi celé události.

Pozadí celé záležitosti se objasnilo díky Naujocksově svědectví v rámci Norimberského procesu. Mimochodem to nebyla jediná akce tohoto typu, na které se Naujocks podílel. V listopadu 1939 se účastnil tzv. incidentu ve Venlo, při němž Gestapo provedlo únos dvou operačních důstojníků britské Secret Intelligence Service z Holandska do Německa.

V dnešní terminologii se v Gleiwitz jednalo o klasickou false flag operaci, tj. operaci pod falešnou vlajkou. Historie zná takových případů více, Izrael v roce 2005 přiznal, že v roce 1954 sponzoroval bombové útky prti americkým a britským zájmům v Káhiře, aby způsobil rozkol ve vztazích mezi Egyptem a Západem. Velmi známým případem je neprovedená Operace Northwoods, což byl oficiální americký plán na vyvolání války s Kubou, jenž obsahoval takové akce jako potopení americké lodi, únos civilního letadla nebo pálení úrody, z čehož měla být obviněna Kuba. Celá operace byla vytvořena armádním velením, ale prezident Kennedy ji zrušil.