Uncategorized

Jak si (dobře) spočítat hypotéku

Před pár dny jsem psal o stavebním spoření, dnes bych se rád mírně rozepsal o hypotékách. Mám s nimi totiž osobní zkušenost, kterou se mi povede završit až za mnoho let.

Hypotéku jsem nikdy nechtěl. Jenže pak jsme náhodou objevili dům, po němž jsme  zatoužili a to dokonce tak silně, že  jsme se  doma posadili a začali usilovně počítat. Dnes už samozřejmě vím, na co vše jsme  tenkrát zapomněli. Naštěstí se od té  doby změnila i příjmová stránka věci a tak to  (zatím) nedopadlo tragicky. Poučení první  pro volbu hypotéky tedy zní: Dobře si vše spočítejte. Své příjmy a výdaje znáte a na webu nalezete dost nástrojů pro výpočet hypotéky.

Z prvních pár let placení hypotéky mám další poučení. Zaměřte se co nejdříve na vytvoření rezervy, finančního polštáře pro případ, že byste měli problém  na straně příjmů. Banky jsou dnes sice ochotné jednat, pokud jim své  případné problémy oznámíte včas, patřičná rezerva vám ale dodá klid na duši.

Kromě splátek úroků a jistin je potřeba pamatovat na další peníze, které budete muset bance posílat. Poplatek za vedení účtu je nesmrtelný a ve výčtu výdajů si ho určitě všimnete.  Hypoteka sama o sobě je výnosná, takže proč se připravovat o garantovaný úrokový výnos a režie  za provoz  počítačového  systému a  sem tam nějaký  výpis  klient  rád zaplatí.

Nakonec je hypotéka  ale jednou z cest, jak se ke svému bydlení můžete dostat. Výjimku tvoří štastní dědicové, výherci loterií  a přiženivší se do bohatých rodin. Nakonec ale nejdůležitější poučení,  vždy se snažte přemýšlet, jak svou hypotéku splatit co nejdříve.