NET,  Peníze

Hotel U Lípy – Jeden flastr nestačí, miláčku

Dostal jsem tip na pokračování spamerských snah Hotelu u Lípy. Poté, co provozovatel hotelu dostal pokutu 250 000,- korun by se dalo čekat, že bude v oblasti rozesílání obchodních sdělení elektronickou cestou opatrnější. Jenže se tak neděje a jeden z mých čtenářů dnes dostal na dvě různé e-mailové adresy následující zprávu:

Vážení potenciální hoteloví hosté a obchodní partneři,

žádáme Vás tímto o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Udělit souhlas můžete přímo na našich internetových stránkách: www.hotelulipy.cz

Rádi Vás uvítáme a přejeme pěkný den

HOTEL U LÍPY

Nám. Čsl. Armády 7

394 70   Kamenice nad Lipou

www.hotelulipy.cz

Žádost na „xxxxxx@sxxxxx.cz“

Tato zpráva není dle UOOU obchodním sdělením ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. viz. http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=left&mid=11:05&u1=&u2=&t=#b6.

Jak vidno, Hotel U Lípy se sice snaží odkazovat na znění zákona a vysvětlení, jak lze získat souhlas se zasíláním reklamních sdělení, ale opět dle mého názoru postupuje protiprávně. V e-mailu uvedený odkaz http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=left&mid=11:05&u1=&u2=&t=#b6 přivede čtenáře na manuál, jak správně získat souhlas adresáta ze zasíláním sdělení. Cituji:

„Souhlas totiž musí být informovaný (ve smyslu: osoba udělující souhlas musí být plně informována s čím souhlasí), takže už v prvotní žádosti o souhlas je nutné uvést, o co se jedná (co bude předmětem nabídek, kdo přesně je bude zasílat atd.). Tímto se však už z toho stává obchodní sdělení, a to se bez předchozího souhlasu posílat e-mailem nemůže. Pakliže se v žádosti o souhlas omezíte pouze na jméno firmy, adresu či webovou adresu jako takové, tak o obchodní sdělení sice nejde, avšak takto získaný souhlas není výše uvedeným informovaným souhlasem.“

Text uvedený v mailu od pravomocně pokutovaného spamera Hotelu U Lípy se nedrží doporučeného postupu. Proto je podle mě opět spamem, za který doufám postihne odesílatele opět pěkné pochválení od ÚOOÚ. Vedlejším efektem daného e-mailu je podle mě zjištění, že Hotel U Lípy považuje adresáty i přes oslovení hosté a partneři nejspíše za trotly. A já bych tedy s někým, kdo by mě považoval za trotla, spolupracovat nechtěl.