Rupert Butler: Dějiny Gestapa slovem a obrazem

Rád bych se tady stručně zmínil o jedné skvělé knížce, která poměrně obsáhle a se spoustou fotografií popisuje vznik, vývoj a zánik jedné z nejšílenějších bezpečnostních organizací historie, nacistické Geheime Staatspolizei, čiže  Tajné státní police anebo ve známé zkratce Gestapo.

Continue reading