Joomla: propojte své články s podobnou tématikou

Je určitě užitečné, pokud máte na nějakém webu možnost prohlížet podobně tématicky zaměřené články. Dá se toho dosáhout pomocí třídění příspěvků do kategorií, což ale vyžaduje poněkud aktivnější přístup čtenáře (najít záložku kategorií, případně mapu webu a postupovat dál). Jednodušší cestou, jak tohle udělat v CMS Joomla, je použítí mambotu Related Items. Výsledkem jeho činnosti je pak umístění odkazů na tématicky podobné články do každého publikovaného textu.

Continue reading